En klasselærer i steinerskolen følger ideelt sett klassen sin gjennom hele grunnskole, hvorfor?

Dette spørsmålet oppstår ofte som følge av foreldrenes opplevelse av den offentlige skolen hvor en lærer arbeider med en klasse i ett kanskje to år. Det kan være utfordrende for læreren og eleven å utvikle det dype medmenneskelige forhold som er en del av grunnlaget for god læring, dersom endringene er hyppige. Vi mener at hvis barnet er trygg i sin relasjon til den voksne er det i bedre stand til å lære. Samspillet mellom lærer og foreldre har også muligheten til å utvikle seg dypere og mer meningsfullt over tid, noe som gagner alle parter i stor grad. Det sosiale samspillet mellom lærer-elev-foreldre er en vesentlig del av undervisningssituasjonen, og dette er derfor en viktig del av den steinerpedagogiske lærerutdanningen.


Category: OM STEINERSKOLEN

← En klasselærer i steinerskolen følger ideelt sett klassen sin gjennom hele grunnskole, hvorfor?