Kalender

10.03.2017 - 11.03.2017 - WORKSHOP - KUNST OG HÅNDVERK - Berle, Oslo
17.03.2017 - REPRESENTANTSMØTE VIDEREGÅENDE TRINN - Skansen videregående Steinerskole, Trondheim
24.03.2017 - 25.03.2017 - OPPMERKSOMT NÆRVÆR I STEINERPEDAGOGIKKEN - Berle, Oslo
26.04.2017 - 27.04.2017 - RÅDSMØTE - Berle, Oslo
02.02.2018 - 03.02.2018 - MUSIKKLÆRERSTEVNE - ,