VELKOMMEN TIL STEINERUKA

Antroposofiske virksomheter og arbeidsfelt inspirert av Rudolf Steiner, viser seg frem i det offentlige rom på ulike arenaer i løpet av den siste uken i september – hvert år. UKE 39.

HVEM?

Vi som jobber i den antroposofiske bevegelsen og steinermiljøet trenger og ønsker kontakt med samfunnet rundt oss. Derfor ønsker vi å arrangere en STEINERUKE.

Vi vil i prøve å vise frem det vi er opptatt av og arbeider med å få til i hverdagen.

Vi driver skoler og barnehager, gårdsbruk og legekontor og mye mer. Men vi arbeider på en annen måte enn det som er vanlig i dag. Derfor håper vi at flere vil bli interessert i hvem Rudolf Steiner var og hvorfor han fortsatt inspirerer oss med sine tanker.

 

HVA?

ARRANGØRER STEINERUKA: Antroposofisk selskap, Biologisk-dynamisk Forening, Camphill Landsbystiftelse, Cultura Bank. Eurytmistforbundet, Kristensamfunnet i Oslo, Steinerbarnehageforbundet, Steinerhøyskolen, Steinerskoleforbundet, Sosialterapeutisk Forbund, og tidsskriftet Steinerskolen.

Andre deltakere: Dialogos medie- og ressurssenter, Antropos bokhandel og forlag,  Vidarklinikken i Sverige, Falk i Norge, Sekem Scandinavia, Baldron, Solobservatoriet på Harestua, moveArt, BINGN, Forum Berle.

 

HVOR? NÅR?

STEINERUKA vil i hovedsak foregå i Oslo, men målet er at Steineruka sprer seg også til andre byer.

I 2017 er det åpning på VIPPA i OSLO 24. septembern 2017, Akerhusstranda 25.

Aktiviteter skjer også andre steder i Oslo i løpet av uka, og i resten av landet.

Bakgrunn for Steineruka

I etterkant av en vellykket jubileumsfestival og marked i Oslo rundt Mikkelsmess i forbindelse med at Camphillstiftelsen i Norge fylte 50 år 2016, oppstod idéen om et mer fast initiativ – en Steineruke – hvert år den siste uka i september.

  • Steineruka – den uka i året hvor virksomhetene setter sitt fokus på offentlighetsarbeidet.
  • Steineruka har som mål å bli en viktig plattform for synliggjøring og menneskemøter.
  • Gjennom foredrag, smakebiter og opplevelser kan mennesker i frihet oppleve om dette er noe de er interessert i.
  • For flere virksomheter vil Steineruka være en arena for rekruttering.
  • Virksomhetene må selv ta ansvar for finansiering som er knyttet til deres arrangementer.

Mer info

For mer informasjon, eller om du/dere er interessert i å være med i programmet, ha infostand eller salgsbod på Vippa på åpningsdagen, eller om du har andre innspill, vennligst ta kontakt med år koordinator: