GRØNN SKOLE

G R Ø N N
S K O L E

S

Steinerskoler verden over har mye til felles, samtidig som de fremstår som selvstendige og egenartede, de deler mange grunnleggende verdier og interessant nok kommer de til syne på veldig forskjellige måter. Dette paradokset beror i stor grad på engasjement. Lærerens frihet og påfølgende ansvar gir rom for at en steinerskoles egenart får blomstre- dette kan man vitne ved alle norske steinerskoler, såvel som i Beijing og Cape Town. Skolene formes av engasjerte ansatte, foresatte og elever som har vilje til å gjennomføre sine vyer.

Grønn Skole er et slikt eksempel. Grønn Skole er foreldreinitiativ som har fått god grobunn i de norske steinerskoler. Steinerskolenes foreldreforbund tok i 2011 kontakt med Steinerskoleforbundet for å arbeide sammen om å heve steinerskolenes økologiske profil. Mange foreldre velger nettopp en steinerskole fordi den fremstår som langt mer orientert mot natur, økologi, bærekraftighet enn mange andre institusjoner i vårt samfunn i dag. En slik orientering blir viktigere og viktigere, i en tid hvor også nødvendigheten, ikke bare ønsket om den, fremtrer.

D

Det er flere grunner til at steinerskolene assosieres med økologi. I steinerskolene dyrkes og fremmes barnets forbindelse til naturen allerede fra barnehagen av, med fokus på årstidene og omgivelsene i forandring. Gjennom årene på skolen fortsetter dette etterhvert som årene løper- hele tiden med en hensikt å skape sammenheng for eleven, mellom seg selv og sine omgivelser. I steinerskolens læreplan ligger det eksplisitte føringer for denne type undervisning. I tillegg til vår læreplan og tradisjon eksisterer steinerskolene i et større fellesskap med andre impulser inspirert av Rudolf steiner, deriblant det Biologisk Dynamiske landbruket.

Grønn skole er ikke en oppskrift men en mulighet. Hver skole har med sin egenart et potensiale som kan virkeliggjøres med et engasjert kollegium, ivrige foreldre og ikke minst elevene. Eksemplene er mange- utekjøkken og varmkompostering i skolehagen, landbrukspraksis, birøkt som en del av skolehverdagen og mye mer. Flere av våre skoler er miljøsertifisert og debiomerket. Det finnes ingen fasit på hva en Grønn Skole er, foruten at den løftes av et sterkt engasjement.

S

Steinerskoleforbundet ønsker at initiativ og engasjement skal ønskes velkommen i alle våre skoler, for vi vet at det er på den måten de kan skape egenartede miljøer som kan bidra til å heve trivsel, kompetanse og når alt kommer til stykket- en bedre hverdag for alle involverte.