Noen artikler om steinerpedagogikk

Her publiserer vi utvalgte artikler fra Tidsskriftet Steinerskolen. Vil du lese mer, anbefaler vi et dypdykk på www.tidsskriftet.steinerskolen.no.

Glimt fra Ljabruskolen - Steinerskolen for barn med spesielle behov

En av våre elever skulle gjøre en årsoppgave her på Ljabruskolen. Hele sitt liv har han spurt «Hvorfor det, hvorfor det?»
og har som oss alle ofte måtte godta
at «Sånn er det bare!» Da gjaldt det å finne en passende årsoppgave. Hendene hans var kraftige. Jeg tenkte han kunne gjøre det som jeg selv liker å gjøre om våren: Å hogge ved. Felle trær, sage og hogge. Lett var det ikke, nøyaktighet måtte til, og det var noe nytt. Tanken var
at han skulle erfare at hendene ville samarbeide med ham etter hvert, i et arbeid som han kunne forstå og som ga resultater andre kunne ha glede
av. Det tok lang tid før han klarte å
få skikkelig drag på øksa slik at den kunne kløyve.

Barn – voksen-relasjon i
endring

Den senere tid har jeg brent inne med et spørsmål som handler om grenseoppgangen mellom hjem og skole, mellom barn og voksen. Jeg oppsøker en filosof for å få svar. Noe endelig svar får jeg riktignok ikke. Men en ting er sikkert i følge professor i filosofi, Arne Johan Vetlesen: I vår levetid har det skjedd en grunnleggende endring i relasjonen mellom barn og voksen.