Utdanning

UTDANNINGSSTEDER, KURS, KONFERANSER

UTDANNING I NORGE

Rudolf Steinerhøyskolen

  • Lærerutdanning
  • Førskolelærerutdanning
  • Sosialpedagogikk
  • Masterstudium
  • Billedkunst

*

www.rshoyskolen.no

LÆRER INTERNASJONALT

Oversikt over lærerutdanning internasjonalt – Bund der freien Waldorfschulen.

*

www.waldorfschule.de

FØRSKOLE INTERNASJONALT

Oversikt på International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education.

*

www.iaswece.org

PEDAGOGISK SEKSJON

Kurs og konferanser i regi av pedagogisk seksjon ved Goetheanum i Dornach.

*

www.paedagogik-goetheanum.ch