Trykksaker

LA BARN VÆRE BARN

Det er første skoleår og det vi kaller barnets år. Barnet kommer til skolen med iver og lærelyst, full av tillit go fylt med forventninger. Skolens utfordring er å bevare barnets glede over å lære. Vårt mål for dette første skoleåret er å gjøre eleven trygg i den nye hverdagen, trygg på seg selv og ivrig til å prøve…

LAST NED
LA BARN VÆRE BARN

GODE GRUNNER

Det er mange gode grunner for å velge Steinerskole. Det handler for eksempel om motivasjon for læring, om dybdelæring, formidling, rom for feiling i læreprosessen og mye, mye mer.

 

LAST NED
GODE GRUNNER TIL Å VELGE STEINERSKOLEN

OG DU?

En brosjyre om Steinerskolens videregående trinn: gode vurderingsmetoder uten karakterer, engasjerte lærere, en sunn blanding av teoretiske, praktiske og kunstneriske fag.

 

LAST NED
JEG GÅR PÅ VIDEREGÅENDE STEINERSKOLE

GRØNNE MATPAKKER

Vær så god, her er 15 gode matpakkeoppskrifter til glede for elever og foreldre i steinerskolen! Matpakken er fortsatt den mest vanlige lunsjmaten i Norge,
og vårt mål er at den skal være god – og grønn!

LAST NED
GRØNNE MATPAKKER

SFO-MAT

Vi ønsker å sette fokus på sunn, økologisk mat i skolen. Til glede for alle.
Heftet inneholder tre ukesmenyer som er satt sammen med tanke på et variert og sunt kosthold. Ingrediensene er lett å få tak i, og oppskriftene er laget for
store porsjoner.

LAST NED
SFO-MAT

Spør din lokale skole etter trykte eksemplarer av våre brosjyrer!

God lesing!