Videosnutter

Det er ulike syn på oppvekst og dannelse. Her er de satt på kornet! Se selv: