Steinerskolene i Norge

Steinerskolen i Arendal

ADRESSE: Gunhildboveien 5 – 4846 Arendal
TELEFON: +47 – 37 00 11 23
E-POST: arendal@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.arendal.steinerskolen.no

Steinerskolen i Asker

ADRESSE: Nesvangen 10 – 1394 Nesbru
TELEFON: +47 – 66 85 26 80
E-POST: asker@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.asker.steinerskolen.no

Steinerskolen i Indre Østfold / Askim

ADRESSE: Romsveien 10 – 1815 Askim
TELEFON: +47 – 69 84 40 20
E-POST: askim@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.askim.steinerskolen.no

Rudolf Steinerskolen i Bergen

ADRESSE: Rieber Mohnsvei 15 – 5899 Bergen
TELEFON: +47 – 55 92 29 29
E-POST: bergen@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.bergen.steinerskolen.no

Steinerskolen i Bærum

ADRESSE: Grav Gårdsvei 5 – 1385 Jar
TELEFON: +47 – 67 16 22 70
E-POST: grav@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.stib.no

Steinerskolen på Eidsvoll

ADRESSE: Furlundsgutua 4 – 2071 Råholt | Postboks 227 – 2071 Råholt
TELEFON: +47 – 63 59 12 77
E-POST: eidsvoll@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.eidsvollsteinerskolen.no

Steinerskolen i Fredrikstad

ADRESSE: Gunbjørgsvei 1 – 1664 Rolvsøy
TELEFON: +47 – 69 36 72 00
E-POST: fredrikstad@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.fredrikstad.steinerskolen.no

Steinerskolen Gjøvik / Toten

ADRESSE: Østre Totenveg 14 – 2816 Gjøvik
TELEFON: +47 – 62 23 27 80
E-POST: gjovik@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.gjoviksteinerskole.net

Steinerskolen i Haugesund

ADRESSE: Skjoldaveien 175 – 5532 Haugesund | Postboks 2506 – 5512 Haugesund
TELEFON: +47 – 52 70 85 60
E-POST: haugesund@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.haugesund.steinerskolen.no

Steinerskolen på Hedemarken

ADRESSE: Rudolf Steiners vei 26 – 2312 Ottestad
TELEFON: +47 – 62 58 89 00
E-POST: hedemarken@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.hedemarken.steinerskolen.no

Steinerskolen i Hurum

ADRESSE: Holtebrekk – Asheimveien 10 – 3490 Klokkarstua
TELEFON: +47 – 32 79 21 90
E-POST: hurum@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.hurum.steinerskolen.no

Steinerskolen i Kristiansand

ADRESSE: Tryms vei 13 – 4631 Kristiansand
TELEFON: +47 – 38 07 97 30
E-POST: kristiansand@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.kristiansand.steinerskolen.no

Steinerskolen i Lillehammer

ADRESSE: Heimtunvegen 36 – 2608 Lillehammer
TELEFON: +47 – 61 25 83 46
E-POST: lillehammer@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.lillehammersteinerskole.no

Ljabruskolen

ADRESSE: Ljabrubakken 50 – 1165 Oslo
TELEFON: +47 – 22 62 98 90
E-POST: ljabruskolen@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.ljabruskolen.no

Steinerskolen i Lørenskog

ADRESSE: Kantarellveien 10 – 1476 Rasta
TELEFON: +47 – 67 91 40 00
E-POST: lorenskog@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.rsil.no

momo

Momo Waldorfskole

ADRESSE: Sandbakkvegen 73 – 7072 Heimdal
TELEFON: +47 – 991 63 100
E-POST: momo@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.momowaldorfskole.no

moss

Steinerskolen i Moss

ADRESSE: Veverbakken 40 – 1536 Moss
TELEFON: +47 – 69 27 85 80
E-POST: moss@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.moss.steinerskolen.no

Rudolf Steinerskolen Nesodden

ADRESSE: Tangenveien 300 Skoklefall – 1450 Nesoddtangen
TELEFON: +47 – 66 96 50 80
E-POST: nesodden@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.nesodden.steinerskolen.no

Steinerskolen på Nordstrand

ADRESSE: Solveien 113 – 1162 Oslo
TELEFON: +47 – 23 38 47 90
E-POST: nordstrand@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.nordstrand.steinerskolen.no

Oslo by Steinerskole

ADRESSE: St. Olavs gate 4 – 0165 Oslo
TELEFON: +47 – 22 86 84 60
E-POST: info@oslo-bysteinerskole.no
NETTSIDER: www.oslo-bysteinerskole.no

Rudolf Steinerskolen i Oslo / Hovseter

ADRESSE: Flyveien 2 – 0705 Oslo
TELEFON: +47 – 21 08 22 00
E-POST: hovseter@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.rsio.no

Ringerike Steinerskole

ADRESSE: Almveien 15 – 3520 Jevnaker
TELEFON: +47 – 90 70 60 96
E-POST: ringerike@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.ringerike.steinerskolen.no

Steinerskolen på Rotvoll

ADRESSE: Rotvoll Allé 1 – 7053 Rotvoll
TELEFON: +47 – 73 20 28 80 / 82
E-POST: rotvoll@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.steinerskolenpårotvoll.no

Steinerskolen på Skjold

ADRESSE: Harald Skjolds veg 32 – 5236 Rådal
TELEFON: +47 – 55 11 23 80
E-POST: skjold@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.skjold.steinerskolen.no

Steinerskolen i Stavanger

ADRESSE: Skolevollen 19 – 4017 Stavanger
TELEFON: +47 – 51 82 84 00
E-POST: post@stavanger-steinerskolen.no
NETTSIDER: www.stavanger.steinerskolen.no

Steinerskolen i Tromsø

ADRESSE: Inga Sparboes vei 41 – 9007 Tromsø
TELEFON: +47 – 77 69 88 70
E-POST: tromso@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.steinerskolentromso.no

Steinerskolen i Trondheim

ADRESSE: Mellomlia 1 C – 7018 Trondheim
TELEFON: +47 – 73 87 90 80
E-POST: trondheim@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.trondheim.steinerskolen.no

Steinerskolen i Vestfold

ADRESSE: Furumoveien 2 – 3142 Vestskogen
TELEFON: +47 – 33 35 22 00
E-POST: vestfold@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.vestfold.steinerskolen.no

Steinerskolen i Ålesund

ADRESSE: Hatlaskaret 9 – 6016 Ålesund
TELEFON: +47 – 901 85 101
E-POST: aalesund@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.aalesund.steinerskolen.no

Steinerskolen på Ås

ADRESSE: Haugerudveien 25 – 1430 Ås
TELEFON: +47 – 64 97 76 60
E-POST: aas@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.aas.steinerskolen.no

Rudolf Steinerskolen i Bergen

ADRESSE: Rieber Mohnsvei 15 – 5899 Bergen
TELEFON: +47 – 55 92 29 29
E-POST: bergen@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.bergen.steinerskolen.no

Steinerskolen på Hedemarken

ADRESSE: Rudolf Steiners vei 26 – 2312 Ottestad
TELEFON: +47 – 62 58 89 00
E-POST: hedemarken@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.hedemarken.steinerskolen.no

moss

Steinerskolen i Moss

ADRESSE: Veverbakken 40 – 1536 Moss
TELEFON: +47 – 69 27 85 80
E-POST: moss@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.moss.steinerskolen.no

Oslo by Steinerskole

ADRESSE: St. Olavs gate 4 – 0165 Oslo
TELEFON: +47 – 22 86 84 60
E-POST: info@oslo-bysteinerskole.no
NETTSIDER: www.oslo-bysteinerskole.no

Steinerskolen på Rotvoll - avdeling Vidar

ADRESSE: Rotvoll Allé 1 – 7053 Trondheim
TELEFON: +47 – 73 20 28 80
E-POST: rotvoll@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.rotvoll.steinerskolen.no

Steinerskolen i Stavanger

ADRESSE: Skolevollen 19 – 4024 Stavanger
TELEFON: +47 51 82 84 00
E-POST: stavanger@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.stavanger.steinerskolen.no

skansen

Skansen videregående Steinerskole i Trondheim

ADRESSE: Mellomlia 1 C – 7018 Trondheim
TELEFON: +47 – 73 87 90 80
E-POST: trondheim@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.trondheim.steinerskolen.no

Slottsfjellet videregående Steinerskole

ADRESSE: Baglergaten 16 – 3111 Tønsberg
TELEFON: +47 – 33 35 22 05
E-POST: vestfold@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.slottsfjelletvgs.no

Ved en helsepedagogisk skole  tilbys det undervisning til elever som av ulike årsaker ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning. Elevene har hele skoletilbudet i egne grupper med stor lærertetthet. Undervisningen følger i vesentlige trekk Steinerskolens læreplan, men er tilpasset. Helsepedagogiske skoler har egne inntaksprosedyrer og eget inntaktsreglement.

For mer informasjon om Helsepedagogisk skole, kontakt skolen direkte.

Steinerskolen på Hedemarken

ADRESSE: Rudolf Steiners vei 26 – 2312 Ottestad
TELEFON: +47 – 62 58 89 00
E-POST: hedemarken@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.hedemarken.steinerskolen.no

Ljabruskolen

ADRESSE: Ljabrubakken 50 – 1165 Oslo
TELEFON: +47 – 22 62 98 90
E-POST: ljabruskolen@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.ljabruskolen.no

momo

Momo Waldorfskole

ADRESSE: Sandbakkvegen 73 – 7072 Heimdal
TELEFON: +47 – 991 63 100
E-POST: momo@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.momowaldorfskole.no

Steinerskolen Rotvoll - avdeling Vidar

ADRESSE: Rotvoll Allé 1 – 7053 Trondheim
TELEFON: +47 – 73 20 28 80 / 82
E-POST: rotvoll@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.steinerskolenpårotvoll.no

Steinerskolen på Skjold

ADRESSE: Harald Skjolds veg 32 – 5236 Rådal
TELEFON: +47 – 55 11 23 80
E-POST: skjold@steinerskolen.no
NETTSIDER: www.skjold.steinerskolen.no