STEINERSKOLENS LÆREPLANER

Steinerskolens læreplaner for GRUNNSKOLEN og for VIDEREGÅENDE trinn beskriver de ulike fagenes formål og perspektiver, i tillegg  kompetansemål for undervisningen på utvalgte klassetrinn.

STEINERPEDAGOGISK IDÉ OG PRAKSIS beskriver steinerpedagogikkens egenart. Den inneholder en redegjørelse for ideene bak steinerskolens læreplan og hvordan det kan gi seg utslag i steinerpedagogisk praksis. Her beskrives det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for steinerskolen. STEINERSKOLENS IDÉ OG PRAKSIS foreligger også på engelsk.

IDÉ OG INNHOLD beskriver eksempler på fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår. Disse beskrivelsene er fra 2004 og ligger på internsidene under Eldre læreplaner. Flere eksempler ligger på byggesteiner.no.

Læreplanene lastes ned på din datamaskin ved å klikke på bildene!

LÆREPLANEN FORGRUNNSKOLEN

LÆREPLANEN FOR VIDEREGÅENDE TRINN

OVERSIKT - STEINERPEDAGOGISK IDÉ OG PRAKSIS, 2014

LÆREPLANEN FOR NATURBRUK

20140428_083722_resized

UTDANNINGSPROGRAM FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON

KHstevnet2014-095

Klikk bildene for å laste ned planene!