Kort om Steinerskolen

Det er første matematikkperiode i 2. klasse, hovedfagstimen har startet, og elevene har hver og en flyttet sin pult og sin stol ut til veggene i klasserommet. En stor gulvflate i midten muliggjør undervisningens første del. Klassen stiller seg i ring i midten av rommet og begynner å telle i kor…

Les mer…

 

 

Læreplanene i Steinerskolen bærer i seg målet om et helhetlig naturfag – både på langs og på tvers av faget. Dette er en strategi for bedre å forstå enkeltheter i fysikken, kjemien og biologien. Utfordringen til elevene er: selv å lære å lese i naturens bok.

Les mer…

 

 

Lesing og skriving er ferdigheter som er i utvikling over mange år, og alle barn er et sted på sin vei til skriftspråket når de begynner på skolen. I Steinerskolen møter vi hvert barn på sitt sted og utvider den enkeltes læringsvei gjennom opplevelsene og erfaringene som et læringsfellesskap kan gi.

Les mer…

 

 

I Steinerskolen ønsker vi at lærestoffet skal kjennes, enten som opplevelser i kroppen eller som kribling i hjernen. Ikke ved å tilføre undervisningen underholdningskarakter, men ved å legge til rette for autentiske sanseopplevelser på alle fagområder. Til dette trengs en stor variasjon av metoder, der blant annet kunstens virkemidler benyttes. Når fagene går veien om sanseopplevelser og estetikk, kan både vitebegjær og innsikt vekkes.

Les mer…