TESTING I SKOLEN

TESTING I SKOLEN

Nasjonale prøver eller nasjonale prøvelser? Debatten om testing i skolen har blusset opp igjen: Er testing en tidstyv? Medfører overdreven testing til “learning for the tests“? Eller er nasjonale prøver et nødvendig verktøy for å finne ut hva elevene har lært?

I DEBATTEN på NRK den  12.03.2015 blir vi vitne til de sprikende oppfatningene som preger skole-Norge i dette spørsmålet. Har du ikke sett programmet, kan du gjøre det her:

 

Steinerskolen er bekymret for at overdreven fokusering på standardiserte tester kan medføre at vi mister det brede dannelses-oppdraget ut av skolen, og vi er glade for å finne støtte for dette synet hos internasjonale forskere slik som det kommer til uttrykk i dette åpne brevet til formannen for PISA-programmet, Andreas Schleicher. Les brevet i originalspråket på sidene til initiativtakerne, eller i Steinerskoleforbundets norske oversettelse.