En vei til grammatikken i barneskolen

En vei til grammatikken i barneskolen

Språket henger sammen med det dypeste i menneskets vesen, det er først og fremst gjennom det vi uttrykker oss som individualitet. Ved å betrakte språkets…

Read Article →
En hovedfagsperiode blir til

En hovedfagsperiode blir til

En historie fra urtiden som (kanskje) er gått ut på dato, men som (kanskje) kan være til inspirasjon for noen. Og det skjedde i de…

Read Article →
Morsmålet – vår rikdom og egenart

Morsmålet – vår rikdom og egenart

Hvorfor heter det morsmål og ikke farsmål? Hvor mange morsmål kan et menneske ha? Og hva er kriteriene for at et språk er et morsmål?…

Read Article →
Leselyst

Leselyst

I nummer 4/2011 av Tdisskriftet Steinerskolen ble det satt fokus på leselyst. De senere år har det både lokalt og globalt, blitt uttrykt bekymring for…

Read Article →
Herman Hesse og Verdenslitteraturen

Herman Hesse og Verdenslitteraturen

Under forberedelsene til en norskperiode for 3. videregående klasse kom jeg en gang over et ganske spesielt dokument. Det var et essay av Herman Hesse…

Read Article →
Dannelse – en kort betraktning fra en litteraturlærers synsvinkel

Dannelse – en kort betraktning fra en litteraturlærers synsvinkel

Den første kimen til denne betraktningen kom allerede for mer enn to år siden. Jeg skulle ut i fødselspermisjon og var aktivt opptatt med å…

Read Article →