Takk for din påmelding

Takk for din påmelding

Din påmelding er nå registrert! En kvittering er nå på vei til e-postadressen du oppga. Mottar du ikke kvittering? Da har du oppgitt en ugyldig…

Read Article →
Lærerkonferansen 2014

Lærerkonferansen 2014

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx her kommer programmet xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Meld deg på her! Share on Facebook

Read Article →
En vei til grammatikken i barneskolen

En vei til grammatikken i barneskolen

Språket henger sammen med det dypeste i menneskets vesen, det er først og fremst gjennom det vi uttrykker oss som individualitet. Ved å betrakte språkets…

Read Article →
En hovedfagsperiode blir til

En hovedfagsperiode blir til

En historie fra urtiden som (kanskje) er gått ut på dato, men som (kanskje) kan være til inspirasjon for noen. Og det skjedde i de…

Read Article →
Morsmålet – vår rikdom og egenart

Morsmålet – vår rikdom og egenart

Hvorfor heter det morsmål og ikke farsmål? Hvor mange morsmål kan et menneske ha? Og hva er kriteriene for at et språk er et morsmål?…

Read Article →
Matematikkfestival

Matematikkfestival

En av nordens eldste Steinerskoler, Kristofferskolan i Stockholm, har igjen glimtet til med et forbilledlig initiativ i matematikk: en festival for elever og lærere. Share…

Read Article →
Faglig fordypning – fra sansning til tenkning

Faglig fordypning – fra sansning til tenkning

I Steinerskolen ønsker vi at lærestoffet skal kjennes, enten som opplevelser i kroppen eller som kribling i hjernen. Ikke ved å tilføre undervisningen underholdningskarakter, men…

Read Article →
Kunst som basisfag

Kunst som basisfag

Nyere forskning viser at elever blir bedre i matematikk om de også holder på med kunst. Likevel er kunstfagene dagens ‘skoletapere’. Hva blir igjen av…

Read Article →
Døgnvill i en digital verden

Døgnvill i en digital verden

”Søvn er roten til all lakenvask”. Slik reflekterer en av Kjell Aukrusts hobbyfilosofer, men ifølge forskere er det ikke veldig mye mer de vet om…

Read Article →
Leselyst

Leselyst

I nummer 4/2011 av Tdisskriftet Steinerskolen ble det satt fokus på leselyst. De senere år har det både lokalt og globalt, blitt uttrykt bekymring for…

Read Article →