Over 20 år med årsoppgave som eksamensform

Over 20 år med årsoppgave som eksamensform

Astrid Bjønness – Tidsskriftet Steinerskolen 1-2007 Videregående trinn på steinerskolen har ingen lang historie i Norden. De første skolene i Norge som gikk videre fra…

Read Article →