Category: Velgesteinerskole

06 Nov

STEINERSKOLER ER GRØNNE SKOLER

admin / Grønn skole, Velgesteinerskole / / 0 Comments

Vet du at over halvparten av landets steinerskoler har egne bier? At steinerskolen i Vestfold nylig fikk Debios Gullmerke for økologisk fokus på innkjøp og matservering? At steinerskolen i Moss har eget utekjøkken og har bygget egen bakerovn i sommer? At det klekkes kyllinger i klasserommene på Hovseter og på Grav? At Steinerskolen i Bergen har elevbedrift med egenproduserte hudpleieprodukter med innhold fra skolehagen og skolens bier?

Av Ninon Onarheim, pressetalskvinne i Steinerskoleforbundet og prosjektleder for Grønn Skole

Dette er bare noen av eksemplene vi får servert når landets hagebrukslærere møtes til Grønt seminar. Målet med seminarene er å bli kjent med hverandres arbeid, dele erfaringer og å få praktisk og faglig inspirasjon. Steinerskolene har lang tradisjon for en tverrfaglig bruk av hagen og gården som pedagogisk ressurs. Å gi elevene en nærhet til og forståelse for verden er en vesentlig del av steinerskolens læreplan. Derfor er skolene tilknyttet en gård eller arbeider med egen skolehage. Vi ønsker at kommende generasjoner skal ta vare på naturen og jorden, da må de først og fremst bli glad i den. Her har skolen et viktig oppdrag! Og landets lærere trenger kompetanse, erfaring og øvelse for å bli gode forbilder. Entusiasme smitter! Denne gangen møttes vi på Steinerskolen i Arendal for å gi skolen et grønt løft.

«Vi ønsker at kommende generasjoner skal ta vare på naturen og jorden, da må de først og fremst bli glad i den. Her har skolen et viktig oppdrag!»

«Vi ønsker at kommende generasjoner skal ta vare på naturen og jorden, da må de først og fremst bli glad i den. Her har skolen et viktig oppdrag!»

Steinerskolen i Arendal er en av landets yngste steinerskoler. Flytting og usikkerhet rundt skolens lokaler har gjort det vanskelig å bygge opp en skolehage, men nå er de på plass i en ærverdig, gammel sveitservilla i utkanten av Arendal – og der har skolen plass til å bli værende og vokse. Skolen startet med bier for et år siden, men nå var tiden kommet for å utvide med urtehage, veksthus og grønnsakskasser.

”Barn i dag trenger å vite hvor maten vår kommer fra. Ved å erfare veien maten vår gjør fra jord til bord, økes denne forståelsen. Det at elevene får delta i hagebruk, og selv arbeide frem vekster i hage og drivhus, øker forståelsen og ikke minst ydmykheten i forhold til hvor fantastisk og dyrebar naturen er”, sier hagebruk og naturfagslærer Ingunn Langemyr ved steinerskolen i Arendal.

Vi er heldige som bor i et ressursrikt land. Havet bugner av fisk og skalldyr. Skogen av bær og sopp og ville, spiselige vekster. Og i jorden kan vi dyrke frem det beste av grønnsaker og frukttrær. Bier, høns og husdyr gir oss gode produkter. Og i møte med havet, jorden og dyrene ligger et enormt potensial for læring. Vi legger stor vekt på tverrfaglig undervisning og på den måten er skolehagen like viktig for alle fagene – historielæreren, kjemilæreren og mat og helse-læreren kan bruke hagen på ulik måte.

«Vi legger stor vekt på tverrfaglig undervisning og på den måten er skolehagen like viktig for alle fagene - historielæreren, kjemilæreren og mat og helse-læreren kan bruke hagen på ulik måte.»

«Vi legger stor vekt på tverrfaglig undervisning og på den måten er skolehagen like viktig for alle fagene – historielæreren, kjemilæreren og mat og helse-læreren kan bruke hagen på ulik måte.»

Med oss på seminar hadde vi Zoe fra www.fremtidensmat.no, som holdt foredrag og matkurs om og med tang. Visste du at all tang kan spises? Prøv å plukke tang i fjæra og legg det i en bolle med kokende vann – det som da skjer er magisk! Tang er havets grønnsaker og deltakerne var overrasket over delikat konsistens, nydelige farger og god smak. Ta en smak neste gang du er i fjæra.

Love Gustavson fra Son sjøskole lærte oss å sette garn, vi sløyet og lagde fiskesuppe med ivrige 4. og 8. klassinger. Vi satte opp veksthus og laget en innholdsrik urtehage under ledelse av Milly Østenstad Johnson fra Steinerskolen i Kristiansand. Vi hørte om skolens bier, hvordan biene brukes i kjemifaget og Bernd Beese fra Steinerskolen i Bergen lærte oss å lage flotte produkter med bienes hjelp. Else Rønnevig, fra www.sprossa.no kom med bakerovn og lærte oss å både fyre og bake i den. Og Elizabeth Brockfield fra www.øq.no hadde inspirerende foredrag om mat og økologi. En flott gjeng fra 10 av landets steinerskoler var samlet, og sammen med kollegiet og elevene fra Arendal ble grunnarbeidet for en ny hage lagt. Nå kan vårens arbeid høstes. Det er frodig og grønt og en overflod av vekster i bed og kasser. Biene summer og innhøstingen kan begynne. God høst!

  • Ønsker dere et grønt løft ved deres skole? Ta kontakt med prosjektleder Ninon Onarheim, info@steinerskolen.no

 

25 Feb

Ta et skoleår i utlandet!

admin / Kunngjøringer, Velgesteinerskole / / 0 Comments

Steinerskoleforbundet er godkjent som utvekslingsorganisasjon. Dette gir deg mulighet å ta VG2 på en steinerskole i utlandet med støtte fra Statens Lånekasse.

Det finnes over 1000 steinerskoler i verden, på alle kontinenter og de mest spennende steder, mange av disse deltar i utvekslingsprogrammet. Du bytter skole med en annen elev og eventuell også familie.

Les mer om mulighetene på

Dette er en spennende mulighet til å oppleve andre kulturer, lære språk og utvide horisonter!

21 Oct

Steinerskoler internasjonalt

admin / Velgesteinerskole / / 0 Comments

I dag drives det 30 steinerskoler og 46 steinerbarnehager i Norge, det vil si at omkring 5000 barn og unge går i en steinerskole eller steinerbarnehage her til lands. Internasjonalt finnes det rundt 1023 steinerskoler og over 1800 steinerbarnehager fordelt på alle verdens kontinenter. Steinerpedagogikken har dannet grunnlag for undervisning innenfor de mest ulike religiøse, kulturelle og økonomiske forhold.

Overalt tar steinerpedagogikken utgangspunkt i den lokale kulturens egenart, dens musikk, religioner, kunnskaps- og håndverkstradisjoner når det skal etableres nye skoler og lages læreplaner.

Steinerpedagogikkens syn på menneskets verdighet og dens allsidige læringsmåter finner seg til rette i fattige og rike land, i kristne, jødiske, islamske, hinduistiske, taoistiske eller areligiøse samfunn.

Pedagogikken er politisk og økonomisk uavhengig og religiøst konfesjonsfri.

17 Jan

Grønne matpakker

admin / Grønn skole, Velgesteinerskole / / 0 Comments

Vær sa god, her er 15 gode matpakkeoppskrifter til glede for elever og foreldre i steinerskolen! Matpakken er fortsatt den mest vanlige lunsjmaten i Norge, og vårt mal er at den skal vare god – og grønn!

Vi ønsker a sette fokus på sunn, økologisk mat i skolen. Derfor har vi startet prosjektet ≪Grønn skole≫ som gir ut flere hefter med ulike tema. Oppskrifter til fritidshjem og kantine er allerede kommet. Snart kommer tips til skolehage og skolekjøkken, følg med pa www.grønnskole.no.

Read more

20 Dec

Noe står på spill – leken som læringens læremester

admin / Velgesteinerskole / / 0 Comments

Blant mange ting jeg lekte med som barn, husker jeg sandkassen særlig godt. Den var så rik på muligheter. Vi bygget veier, tuneller og broer. Vi utforsket hva som skulle til for at veiene ikke skulle rase og at broene kunne holde seg oppe. Tørr sand var helt umulig, men var den fuktig nok, klappet vi den fast, helst med hendene.  Vi kjente nøyaktig hvor hardt vi måtte klappe for at sanden skulle bli fast. Etter hvert ble vi svært dyktige, som små ingeniører. Da leken var slutt, snudde vi ryggen til og gikk hjem, uten tanke på at vårt verk skulle bevares.

Read more

04 Oct

Faglig fordypning – fra sansning til tenkning

I Steinerskolen ønsker vi at lærestoffet skal kjennes, enten som opplevelser i kroppen eller som kribling i hjernen. Ikke ved å tilføre undervisningen underholdningskarakter, men ved å legge til rette for autentiske sanseopplevelser på alle fagområder. Til dette trengs en stor variasjon av metoder, der blant annet kunstens virkemidler benyttes. Når fagene går veien om sanseopplevelser og estetikk, kan både vitebegjær og innsikt vekkes. For å illustrere dette vil jeg hente frem to eksempler fra undervisningen.

Read more

02 Jun

Kunst som basisfag

Nyere forskning viser at elever blir bedre i matematikk om de også holder på med kunst. Likevel er kunstfagene dagens ‘skoletapere’. Hva blir igjen av kunst og kreativitet på skolen når festtalen er over?

Å arbeide praktisk i det estetiske, aktiverer andre sider i mennesket enn abstrakt og analytisk tenkning. Det er en sansebasert, skapende prosess. Den foregår «her og nå». Man arbeider aktivt formende, med et synlig og konkret resultat. Det krever både fokus ut i omverden og en personlig bearbeidelse av dette. Slik sett viser estetisk erfaring relevans langt utover kunstfagene i seg selv. De har også betydning i de mer teorifokuserte fagene.

Read more