Samling om grunnlagsdokumentet for vurdering 5. november 2018 klokken  9:30-17:00 på Berle, Prof Dahlsg 30 Oslo.

Påmelding

Samling om grunnlagsdokumentet for vurdering / PÅMELDING

Program

  Program  
9.30 Kaffe i kantina  
10.00 Kort orientering om og gjennomgang av vurderingsheftet  
10.15 Vurdering for læring

Hva kjennetegner en vurderingskultur som fremmer læring? En gjennomgang av prinsipper for god underveisvurdering og praktiske eksempler

Spørsmål og samtale

Trude Slemmen Wille
12.30 Lekser og 10 klasse lovverk Anne C Bernhardsen
13.00 Mat Malou Wilse
14.00 Vurderingens mange ansikter. Dilemmaer og muligheter. Eli Trondsmo
14.30 Elevinvolvering, kan vi det? Ellen Køttker
15.00 Tilbakemeldingene fra skolene. Samtale  
15.20 Pause med kaffe osv  
15.40 Gruppearbeid  
16.30 Oppsummering, fremblikk  
17.00 Slutt  

Last ned en utskriftsvennlig versjon!

På samlingen skal vi oppsummere tilbakemeldingene som har kommet fra skolene, men hensikten med samlingen er først og fremst å gå en vei mot en felles vurderingskultur. Til dette får vi hjelp av:

Trude Slemmen Wille

Trude Slemmen Wille (f. 1979) er pedagog og utdannet ved Universitet i Oslo med delstudier fra University of Alberta, Canada. Trude har fra 2009 frem til januar 2018 jobbet som seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, avdeling for vurdering. Der har hun jobbet med ressurser og veiledningsmateriell for skoler og lærere. I dag arbeider hun som fagkonsulent for Oslo kommune med kompetanseutvikling for Osloskolen. Hennes arbeidsområde har de siste ti årene vært prøver, tilpasset opplæring og vurdering for læring.Trude er forfatter av bøkene “Vurdering for læring i klasserommet” og “Fra læreplan til klasserom“.

Eli Tronsmo

​Eli Tronsmo, Stipendiat ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Skriver en doktoravhandling om læreres arbeid med lokale læreplaner. Tidligere redaktør av Tidsskriftet Steinerskolen. Foreldrerepresentant i styret ved Steinerskolen i Oslo.

Ellen Køttger

Høyskolelektor ved Steinerhøyskolen i Oslo

Påmeldingsfrist onsdag 24. oktober

Pris kr 600,-